Financovanie

Zvoľte si najvhodnejší model financovania

Financovanie výstavby zabezpečuje Tatra Banka.

 

Kúpa bytu v hotovosti

● Na kúpu bytu pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dnes stačí klientom 15% z kúpnej ceny

● Zvyšných 85% doplatia až po kolaudácii a odovzdaní bytu

 

Hypotekárne financovanie zabezpečuje VÚB

Unikátne hypotéky len pre našich klientov

● Schválenie úveru do niekoľkých dní od podania žiadosti s kompletnými dokladmi

● Bez nutnosti znaleckého posudku

● So 100% zľavou z poplatku za poskytnutie hypotéky v prípade aktívne využívaného účtu

● Doba fixácie aktuálnej úrokovej sadzby na 1, 3, 4, 5 alebo 10 rokov

● Podpis „ostrej“ úverovej zmluvy s odkladom čerpania úveru až po kolaudácii

● Doba fixácie začína plynúť až dňom čerpania úveru, t.j. až po odovzdaní/prevzatí skolaudovaného bytu

● Čerpanie hypotéky hneď po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia

 

● Vopred jasné podmienky čerpania aj splácania

● Mimoriadny finančný bonus od investora výstavby – skupiny KORSO Group

KONTAKTUJTE HYPOTEKÁRNYCH PORADCOV VÚB BANKY